Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

HR Metadata

Hoofdpagina


HR Metadata Repository

Metadata gif.png

De HR Metadata Repository is de tool waarin alle organisaties en organisatieonderdelen HR-gerelateerde definities kunnen vastleggen. Het gaat daarbij om definities die gebruikt worden om HR-gerelateerde rapportages te maken. Vaak is onduidelijk welke definities precies door een organisatie gebruikt worden, waardoor het onmogelijk is om jezelf als organisatie met anderen te vergelijken. Ook het nemen van beslissingen op basis van kengetallen, waarvan niet precies duidelijk is wat ze betekenen, leidt tot verkeerde beslissingen. Overheidsorganisaties kunnen met behulp van de HR metadata repository op een gestructureerde wijze definities vastleggen, vaststellen of, en waar ze afwijken van definities gebruikt bij andere organisaties.

Hulp nodig?

Het HR Metadata Repository team helpt u graag verder. Neem contact met ons op

HR Metadata